Co to są ubezpieczenia?

Ubezpieczenia to umowa zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – zwanymi klientami a towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenia mają na celu zapewnienie ochrony klientowi w razie wystąpienia określonego w ogólnych warunkach zdarzenia. Aby umowa zawarta pomiędzy ubezpieczonymi a towarzystwem ubezpieczeniowym była ważna klient musi opłacić składkę. Wymagalność składki zależna jest od rodzaju zawartego ubezpieczenia, wyróżniamy składki miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe w zależności od rodzaju zakupionych ubezpieczeń narzucają dodatkowe wymogi, aby odszkodowanie mogło być wypłacone. Ubezpieczenie zapewnia klientom poczucie bezpieczeństwa i chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi oraz np. w razie śmierci jedynego żywiciela rodziny pozwalają przetrwać ten najgorszy okres bez znacznego pogorszenia standardu życia. Umowa ubezpieczeń zazwyczaj jest zawierana na okres roku,wyróżniamy również umowy miesięczne,jednorazowe jak i do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Podobne artykuły

  • By sprawiedliwości stało się zadośćBy sprawiedliwości stało się zadość Od wielu już lat toczą dyskusje na temat tego jak powinno być rozwiązane od strony legislacyjnej ubezpieczenie oc, aby nikt nie poczuł się pokrzywdzony. W tej chwili można powiedzieć, że […]
  • Jak wybrać ocJak wybrać oc Decydując się na samochód jednocześnie decydujemy się na coroczne wydanie na ubezpieczenie oc co najmniej kilkaset złotych rocznie. Kwota ta może być wielokrotnie wyższa biorąc pod uwagę […]
  • Sprawiedliwe ocSprawiedliwe oc Co jakiś czas głównym tematem medialnym staje się obowiązkowe ubezpieczenie oc. Dzieje się tak, ponieważ regularnie są podnoszone stawki i co za tym następuje koszty użytkowania pojazdów […]
  • Co gdy sprawca nie ma ocCo gdy sprawca nie ma oc Mimo tego, że ubezpieczenie oc jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu zdarzają się przypadki osób, które tego nie realizują tego ustawą narzuconego obowiązku. Twórcy prawa są bardzo […]
  • Idea ubezpieczeniaIdea ubezpieczenia Ubezpieczenie oc spędza sen z powiek wielu kierowcom. Jest obowiązkowe, drogie i co roku przychodzi nam je płacić. Dlaczego musimy. Przecież wielu z nas jeździ bezpiecznie, przepisowo i […]
  • Kredyt a pożyczkaKredyt a pożyczka Potrzebujemy pieniędzy więc zastanawiamy się jak je dostać. Pierwsze co przychodzi nam na myśl to pożyczka. Chcemy iść do banku, ale okazuje się, że ten oferuje kredyt. Jaka jest więc […]